Familj, barn och ungdom

Till socialförvaltningen kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation

Socialförvaltningen ger insatser riktade till barn och ungdomar och deras föräldrar med målsättningen att barn och ungdomar ska kunna utvecklas och växa upp under gynnsamma familjeförhållanden. Ett av våra mål är att arbeta för att förhindra uppkomsten av sociala problem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?