Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad.

Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemvård, dagverksamhet, ledsagning, trygghetslarm och besök- och väntjänst.

Det finns många olika hjälpmedel och bostaden kan anpassas efter dina behov.

Om behov av annan boendeform blir aktuell finns det olika former av boende med service.

Rätten till stöd och service för äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom regleras i Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Mer information om andra boendeformer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!