Socialjour

Från och med den 7 januari 2015 finns en ny social jour - Sociala jouren Syd.

Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.

Akuta sociala problem

Bor du, eller den det handlar om, i Trelleborgs kommun kan du ringa sociala jouren på kvällar och helger, när inte socialkontoret har öppet.

Exempel på sådana tillfällen är:
- när du är orolig för barn som inte har det bra och du tror det kan vara akut fara
- om någon använder droger eller alkohol så att den är i akut fara för sig själv
- om någon blir slagen hemma - det kan både vara barn som blir slagna av vuxna och vuxna som slår varandra. Tänk på att du kan behöva ringa polis om det är någon som du ser blir slagen just nu.

Beskrivningarna i exemplen ovan kan handla om dig själv och då kan det vara du som behöver akut social hjälp eller stöd och behöver ringa.

När du ringer upp larmnumret 112 får du lämna namn och telefonnummer. Sociala jouren syd ringer upp dig inom 30 minuter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?