Enkla adresser på www.trelleborg.se

Adressen till de enskilda sidorna på kommunens hemsida, www.trelleborg.se, kan ändras med tiden.

Därför har vi lagt in s.k. enkla eller virtuella adresser till vissa sidor som det kan vara aktuellt att länka till i olika sammanhang. Alla dessa adresser hittar du nedan. Använd alltid dessa vid länkningar. Dessa adresser ändras inte.

Om du vill ange adressen till Lediga jobb så är den www.trelleborg.se med tillägget /jobb (se URL i tabellen nedan) d.v.s. www.trelleborg.se/jobb.

Sidans namnEnkel adress
Aktuellt aktuellt
Alkohol- och drogförebyggande arbete droger
Allmänna avtalsvillkor avtalsvillkor
Almedalen almedalen
Anderslövs fritidsgård ungdomanderslov
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetsmarknadsforvaltningen
Avbrottsersättning avbrottsersttning
Avfall & återvinning avfall
Avgifter och regler avgifter
Avgifter och taxor taxor
AV-Media Trelleborg av
Axel Ebbes konsthall ebbe
Backafalls fritidsgård backafall
Badhus badhus
Barn och unga bokskogen
Barnchecklista barnchecklista
Bibliotek bibliotek
Bildningsförvaltningen bildningsforvaltningen
Bildningsnämnden bildningsnamnden
Centralarkivet i Trelleborg centralarkiv
Cykla i Trelleborg cykla
Ekonomi ekonomi
Elavbrott stromavbrott
Energi energi
Evenemangskalender evenemang
Familjerådgivning familj
FirstClass firstclass
Fjärrvärme fjarrvarme
Folkhälsa folkhalsa
Fritids, Fritidshem fritidshem
Fritidsförvaltningen fritid
Fritidsgårdar ungdom
Fritidsnämnden fritidsnamnden
Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete sba
Föreningar foreningsliv
Föreningsregister foreningar
Förskola och barnomsorg forskolor
Gasverket Ungdomens Hus gasverket
Gifta sig, partnerskap vigslar
Grundskola och förskoleklass grundskolor
Gymnasium gymnasie
Idrottsanläggningar och hallar anl
Innehåll A-Ö innehall
Kartor karta
Klimat klimat
Kommunens planarbete planer
Kommunfakta fakta
Kommunfullmäktige kf
Kommunledningsförvaltningen kommunledningsforvaltningen
Kommunstatistik statistik
Kommunstyrelsen kommunstyrelsen
Kultur kultur
Kulturskolan kulturskolan
Kungörelser kungorelser
Lediga jobb jobb
Lediga tomter tomter
Lov och ledighet lasarstider
Länksamling internet
Möten och konferenser parken
Nyhetsarkiv nyheter
Om webbplatsen om
Ordningsregler foreskrifter
Ortsnamn på Söderslätt ortnamn
Partier i fullmäktige partier
Prahlsamlingen prahl
Press press
Pressbilder pressbilder
Riktlinjer riktlinjer
RSS - Aktuellt rssaktuellt
RSS - AV-Centralen rssav
RSS - Badhuset rssbadhuset
RSS - Barnbiblioteket rssbarnbiblioteket
RSS - Biblioteken rssbibliotek
RSS - Evenemang rssevenemang
RSS - Fritidsnyheter rssfritidsnyheter
RSS - Föreningsliv rssforeningslivet
RSS - Kulturnyheter rsskulturnyheter
RSS - Kulturskolan rsskulturskolan
RSS - Kungörelser rsskungorelse
RSS - Lediga jobb rssjobb
RSS - Nyheter rss
RSS - Parken rssparken
RSS - Pressreleaser rsspress
RSS - Trelleborgen rsstrelleborgen
RSS - Trelleborgs Museum rssmuseet
RSS - Ungdomsgårdar rssungdomsgardar
RSS - Upphandlingar rssupphandling
Rådgivning och tips energirad
Räddningstjänsten raddningstjansten
Samhällsbyggnadsförvaltningen samhallsbyggnadsforvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnadsnamnden
Serviceförvaltningen serviceforvaltningen
Servicenämnden servicenamnden
Skoldatatek skoldatatek
Skolmat, lunch skolmat
Skolskjuts skolskjuts

Hjälpte informationen på den här sidan dig?