Frukost på temat energieffektivisering

Inom ramen för projektet Incitament för energieffektivisering anordnar Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Trelleborgs Kommun en energifylld morgon för små och medelstora företag där Länsstyrelsen tillsammans med Energikontoret Skåne informerar kring:

  • Vilka stöd företag kan söka för att energieffektivisera sin verksamhet
  • Vem företagen kan kontakta för energikartläggningar
  • Vad lagen egentligen säger om energieffektivisering

Under 2018 pågår det nationella projektet Incitament för energieffektivisering (Läs mer om projektet på Länsstyrelsens hemsida) som syftar till att öka små- och medelstora företags incitament för energieffektivisering. Genom att effektivisera energianvändningen sänks inte bara energikostnaderna, insatserna leder dessutom ofta till en ökad drift i verksamheten, bättre arbetsmiljö, ökad konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan. Genom att arbeta strukturerat med energieffektivisering följer företag även de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Som en del av projektet bjuds nu samtliga små och medelstora företag i Trelleborgs kommun in till frukostmöte där de närvarande får möjlighet att ta del av det material kring energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för att hjälpa små och medelstora företag att hitta sina möjligheter till energieffektivisering. På plats finns även energi- och klimatrådgivare, representanter från Länsstyrelsen i Skånes projekt samt Energikontoret Skåne som kan ge många bra tips och råd.

Förhoppningen med denna träff är att inspirera och informera er företagare till att börja spara energi och minska er energianvändning! Så välkomna och låt er inspireras, vi bjuder på kaffe och macka!

Tid: Torsdag 21:e juni kl. 8-10
Plats: Trelleborgs golfklubb, Kämpingevägen 19, 231 93 Trelleborg
Anmälan: För att vi ska kunna bjuda er på frukost så behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl er senast 19/6 till:

Program:

  • Kaffe och macka
  • Presentation av projektet "Incitament för energieffektivisering" och nytt energimaterial från Energimyndigheten – Veronica Lindberg, Länsstyrelsen Skåne
  • Information från Energikontorets Skåne – Vi hjälper er med alla faser i ert energikartläggningsarbete! Per Persson och Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne
  • Klimatklivet- Få pengar när du gör en ny klimatinvestering! Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
  • Tid för frågor och diskussion

Hjälpte informationen på den här sidan dig?