En möjlighet för hela regionen

Trelleborgs kommun i samarbete med Region Skåne vill bjuda in dig till en konferens med fokus på tillväxt i södra Skåne.

Foto: Region Skåne Licens: © Copyright

Vi tror att ett ökat mellankommunalt samarbete, i linje med Region Skånes ”Strategier för det flerkärniga Skåne”, kan gynna utvecklingen av en attraktiv och livskraftig region med hållbar tillväxt som gagnar både små och större kommuner.

Konferensen "Trelleborg i tillväxt - en möjlighet för hela Skåne" arrangeras i centrala Trelleborg den 11 oktober. Den kommer att samla politiker, tjänstemän, näringslivsaktörer och akademiker under en halvdag med syftet att öka kommunernas samverkan kring framtida kompetensförsörjning.

Vi hoppas att ni vill komma och inspireras och påverka regionens arbete med framtida kompetensförsörjning.

Länk till konferensupplägg och anmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?