Näringsliv Trelleborg

Trelleborg ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen med två flygplatser inom en timmes bilfärd och fem färjeförbindelser med åtskilliga dagliga avgångar till Polen och Tyskland.

Vi har samlat all information om coronaviruset för dig som företagare på vår webbplats. Här hittar du viktiga länkar och listan på kommunens åtgärdspaket för närininglivet.

Vill du bli elevrestaurang för gymnasieluncher under april och maj? Läs mer här!

Det strategiska läget har haft stort inflytande på näringslivet och det är inte en slump att man kallar Trelleborg för speditionsbranschen vagga. Över 3000 företag har redan funnit vägen till Trelleborg. Välkommen du också att etablera din verksamhet här!

Hamnen

Trelleborgs Hamn är Sveriges näst största hamn. Här passerar stora godsmängder in och ut ur landet varje dag. Passagerartrafiken till och från kontinenten är också betydande. Inom logistiknäringen finns ett stort antal företag representerade i Trelleborg. Med hamnen som nav verkar rederier, transport- och speditionsföretag.

Multinationella företag

Flera multinationella företag finns representerade i Trelleborg, t ex Trelleborg AB, Metso Minerals AB, Flint Group Sweden AB.

Jordbruk

Trelleborgs kommun är den kommun i Sverige som har störst andel produktiv jordbruksmark och av högsta klass! Av tradition så har spannmålsodlingen och sockerbetsodlingen varit stor i Trelleborg. Hälften av det spannmål som används för att framställa Absolut Vodka växer i Trelleborg!

Tillverkningsindustri

Företagandet i Trelleborg präglas fortfarande i viss mån av tillverkning. De mekaniska verkstäderna är flera till antalet. Här finns bl.a. Prestando AB som levererar till bilindustrin. Plåtmekano i Trelleborg AB, Herrströms Mekaniska Verkstad AB, Heatex AB samt TreMek i Trelleborg AB är expanderande tillverkningsföretag.

Växande branscher

Service- och tjänsteföretagen i Trelleborg ökar ständigt i antal. Växande branscher är numera också finansiell verksamhet, utbildning, fastighet, uthyrning och företagstjänster. Sedan gammalt finns även ett stort antal lokala aktörer inom entreprenad och byggsektorn.

Företagarföreningar

I Trelleborgs kommun råder sedan gammalt en god samarbetsanda mellan företag och kommunala instanser. Företagarklubbar och föreningar är aktiva och jobbar nära kommunala företrädare i olika samarbetsorgan. Som ny företagare är det lätt att via dessa organisationer komma in i en gemenskap som kan bidra till kontakter för affärsutveckling och stöd i företagandet.

Välkommen till Trelleborg. Här kombinerar du med fördel ditt företagande med hög livskvalitet!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!