Processledare/Förskollärare

Intervju med en av våra medarbetare som beskriver sitt uppdrag i Trelleborgs kommun.

Namn: Ingela Nilsson
Befattning: Processledare/Förskollärare
Arbetsplats: Uddens förskola

"Jag tycker framförallt att barnen ger så mycket - de utvecklar mig lika mycket som jag utvecklar dem"

Proceslledare/Förskollärare, Ingela NilssonVad gör en Processledare/Förskolelärare?
- Att arbeta som processledare kan man se som att vara en pedagogisk utvecklare, du ska utmana, engagera och vägleda medarbetare i det pedagogiska arbetet. Det är viktigt att vi har alla med oss på vår gemensamma väg mot målen.

Jag ingår i ledningsgrupp och vi har möten en gång i veckan med förskolechefen. Det handlar om information från Bildningsförvaltningen, förskolenätverk, arbetslagen och processledarna om vart är vi på väg någonstans. Förskolans arbete följer våra styrdokument, läroplanen och skollagen. I och med att jag ingår i ledningsgrupp hjälper jag till och utvecklar och för oss vidare mot målen. Jag har även befogenheter att lägga schema för verksamheten.

När jag är inne i verksamheten så är den uppbyggd på något som kallas grundverksamhet och det är något jag tycker om med Trelleborgs kommun att vi har ramar, struktur och tydlighet. Grundverksamheten bygger hela förskolans struktur på, det kan handla om umgänget - barnens umgänge med varandra och grupprocessen. Det kan handla om rutinerna vi har. Det handlar om lek- och lärandemiljön, att vi ska se till och skapa förutsättningarna för detta, utifrån det och barnens önskemål styr vi vår verksamhet. Varje dag har en grundstomme med rutiner, för det är en trygghet för barnen, men arbetet däremellan är väldigt varierat. Vi läser mycket för det är viktigt för barnens språkutveckling och vi är ute väldigt mycket. Barnens behov och intresse styr hur vi lägger upp vissa aktiviteter utifrån deras individuella utvecklingsplaner och strävans mål. Vi har väldigt medvetna pedagoger, en bra förskolechef som är intresserad av utveckling och som jobbat många år i förskola och det är en klar fördel för oss.

Vad är det som gör att du trivs så bra med ditt jobb?
- Jag kan inte tänka mig att jobba med något annat, jag kan jobba med olika roller men det ska ändå vara inom förskolan. Jag tycker framförallt att barnen ger så mycket, de utvecklar mig lika mycket som jag utvecklar dem. Jag utvecklas tillsammans med barnen men också tillsammans med de andra pedagogerna.

Sen tycker jag att Trelleborgs kommun satsar mycket på kompetensutveckling utifrån de behov vi har och man lyssnar mycket på förskolans behov. Nu kom ju naturvetenskap och teknik in i läroplanen mer förtydligat och då behövde vi uppdatering om det och då ordnade man föreläsningar inom det området. Vi har i princip fått föreläsningar inom alla områden allt eftersom de har förts in i läroplanen. Ledningen lyssnar mycket på vilka behoven är ute på förskolorna eftersom förskolecheferna tar med sig det till centrala ledningsgruppen. Vi har t ex fått gå sagopedagogutbildningen, en fantastiskt förmånlig utbildning som bl.a. min chef varit med och köpt in. Att få lära sig hur man jobbar med sagor och hur man kan få in alla läroplansmålen i den, det är en fantastisk kurs och en fantastisk förmån som vi har fått.

Det finns en röd tråd från golvet och uppåt hela vägen till skolchefen, som jag tycker är jättepositiv.

Hur ser du på din framtid inom Trelleborgs kommun?
- Jag har ju mitt mål, jag siktar ju mot förskolechef och det tycker jag att man kan göra. Det är en utmaning för mig, nu har jag ju fått arbeta som processledare och jag gick vidare från att ha arbetat som barnskötare i många år, var vuxen när jag studerade till förskollärare. Sen jobbade jag som processledare här på Udden i ett par år innan jag fick möjligheten att vara med och starta upp Bäcka förskola som pedagogisk utvecklare. Där har jag mer ansvar och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegorna utan att jobba i barngruppen. Jag har befogenheter att fatta vissa beslut och får känna på hur det skulle kännas att vara förskolechef. Jag vill jobba inom förskolans värld, men jag ser inte mig själv krypa runt på golvet när jag är över 60, men jag vill fortfarande vara nära barnen och då känner jag att jag kanske kan vara förskolechef och ändå vara ute på avdelningarna och påverka.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?