Speciallärare, Väståkra F-9

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Antar du utmaningen att vara med och vidareutveckla en framgångsrik skola?

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Arbetsplatsen

Väståkra F-9 är en stolt skola där varje elev och medarbetare tryggt kan utvecklas och nå sina mål, genom engagemang, kompetens och utmaningar på lika villkor. Här sätter vi elevens bästa i centrum. Det är viktigt för oss att fortsätta utveckla skolan och undervisningen utifrån forskning och beprövad erfarenhet, så att vi rustar våra elever för framtida utmaningar.

Väståkra F-9 är belägen vid den berömda Landsvägen och ligger centralt i byn Anderslöv, ca 25 min från Malmö. Eleverna som går på skolan bor till övervägande del i eller omkring Anderslöv. På skolan går i dagsläget ca 580 elever och här arbetar ca 60 vuxna. 

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta med specialpedagogiska frågor i samarbete med kollegor och verksamhetens ledning för att bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten? 

Nu söker vi en speciallärare som i nära samarbete med elevhälsan, lärare och rektor vill vara med och utveckla vår skola mot målet att alla elever ska uppnå utbildningens mål. På vår skola arbetar vi i tvärprofessionella team tillsammans med lärarna i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv stödjer du lärarna i arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Vårt gemensamma arbete förutsätter ett inkluderande förhållningssätt där värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget samspelar.

Du ska enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i behov av särskilda utbildningsinsatser inom områdena språk-, läs- och skrivutveckling samt bedöma elevers utveckling. Du ska arbeta för att tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet. Du ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor. Du ska leda pedagogiskt utvecklingsarbete med målet att kunna möta alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Du kommer att ingå i elevhälsan som finns knutna till arbetslagen. Utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet ska du i nära samarbete med lärarna och rektorn forma en tillgänglig utbildning. Genom att identifiera, analysera och medverka i arbetet med att förebygga skolsvårigheter formar vi en hälsofrämjande skola som möter elevers olika förutsättningar och behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som sätter eleven i fokus och har höga förväntningar på såväl eleverna som dig själv. Du har förmågan att entusiasmera och leda dina elever. Du har även förmåga att ta tillvara dina kollegors kompetens, erfarenhet och engagemang och eftersträvar alltid en god dialog med elever och vårdnadshavare för att skapa delaktighet och medinflytande.

Du har initiativförmåga, är strukturerad och flexibel samtidigt som du måste kunna sätta gränser. Vi önskar också att du är lyhörd och har mod. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi utgår ifrån att du är behörig speciallärare.

Arbetstid/varaktighet

100%
Tillsvidareanställning

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Caroline Andersson, Rektor, 0410-73 41 02

http://www.trelleborg.se/facket

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sista ansökningsdag

2018-12-17 via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev. Vi tillämpar löpande urval så vi ser gärna att du skickar din ansökan snarast. Om du blir kallad till intervju ber vi dig att ta med ett utdrag ur belastningsregistret.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

HR-avdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
: och