Mark- och exploateringsingenjör

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen

Trelleborg står inför en större förvandling under de nästkommande åren. I enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan arbetar vi efter befolkningsmålet om 50 000 invånare år 2028. Vi arbetar även med projekt Kuststad 2025 som är ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med en ringväg, ny infart till hamnen samt bostads och verksamhetsutveckling inom befintligt hamnområde.

Tekniska förvaltningens uppdrag är att fullfölja tekniska nämndens uppgifter och ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnarna, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät, kommunens markreserv och exploatering.

Nu söker vi dig som självständigt kan svara för och driva Trelleborgs kommuns markutveckling genom exploateringsprojekt samt markförvaltning. Du kommer ingå i en arbetsgrupp om sex medarbetare varav en chef, med organisatorisk tillhörighet Mark- och exploateringsavdelningen.

Arbetsuppgifter

I rollen som mark- och exploateringsingenjör ingår att:

  • Vara drivande i utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal mark, bl.a. området "Trelleborg Övre"
  • Arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser
  • Samverka med byggherrar fastighetsägare, ledningsdragande, kommunala förvaltningar och bolag
  • Göra framställningar till nämnd om markanvisningar, avtal mm
  • Ansvar för budget, kvalitetssäkring och uppföljning av egna projekt
  • Representera förvaltningen i olika frågor
  • Ansvara för arrende och andra nyttjanderätter på kommunal mark

Kvalifikationer

Du är civilingenjör lantmäteri eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har god samarbetsförmåga och vana att arbeta mot uppsatta projektmål definierade i tid, ekonomi och kvalitet. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet och du har god förmåga till helhetssyn.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du är engagerad och har en egen drivkraft i det du gör och känner ett ansvar för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med andra personer.

Minst B-körkort är ett krav.

Arbetstid/varaktighet

Heltid/tillsvidare

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Kontakt

Frågor kring tjänstens innehåll besvaras av Martin Nilsson, teknisk chef, telefonnummer 0410-73 33 82.

Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av Linda Dahlgren, HR-specialist, telefonnummer 0410-73 41 64.

Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag

2018-12-16 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

HR-avdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
: och