Förstelärare SFI

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen

Just nu tillhör Vuxenutbildningen i Trelleborg Bildningsförvaltningen, som är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med ca 1300 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning (inkl. sfi) och Yrkeshögskola. Från den 1 juli övergår vuxenutbildning och yrkeshögskola till Arbetsmarknadsförvaltningen.

På Vuxenutbildningen välkomnas du av ett positivt arbetslag med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som processledare, programutvecklare eller som förstelärare.

Arbetsuppgifter

Som förstelärare i svenska som andraspråk på SFI inom Vuxenutbildningen, skapar du och dina kollegor en utvecklande studiemiljö för de studerande. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det förtydligade ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen för Vuxenutbildningen. Dessutom har vi fullt fokus på arbetsmarknadens behov och vår ambition är att alla SFI studerande ska etablera sig i samhället, i arbete eller vidare studier så snabbt som möjligt. Det innebär att du som lärare kan komma att ha och utveckla SFI undervisning förlagd till företag eller undervisning som på annat sätt kopplas till arbetsmarknadens behov.

I ditt uppdrag som förstelärare kommer du i huvudsak att undervisa i svenska som andraspråk inom SFI men även ha en ledande funktion i det kollegiala utvecklingsarbetet kopplat till språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt i alla ämnen och verksamheter inom vår utbildningsenhet. Du kommer även ha en framträdande roll i vårt systematiska kvalitetsarbete samt fungera som nyckelperson i vårt nätverkande med andra vuxenutbildningar och arbetsmarknadsaktörer.

Tillsammans med rektor, bitr. rektor och övriga kollegor leder du och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt med fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar på väg mot ett arbete eller vidare studier.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare för SFI-undervisning i svenska som andraspråk, gärna med behörighet för undervisning upp till och med gymnasial nivå. Du måste vara intresserad av arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt intresse att jobba och utveckla samarbete med lokal företag. Det krävs också att du genom dokumentation kan redovisa 3-4  års väl vitsordat arbete med undervisning från en eller flera anställningar inom skolväsendet  

Du är passionerad i ditt läraruppdrag och tycker att det är roligt att vara lärare! Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Samarbete ser du som en naturlig del i ditt arbete och du tar gärna emot feedback från både kollegor och ledning i syfte att förbättra ditt lärarskap. Kontakter med elever ser du som en naturlig del i ditt dagliga arbete. Du ser helheten i pedagoguppdraget och kan arbeta med att motivera elever till utveckling både kunskapsmässigt och personligt. Det är meriterande om du är användare och utvecklare av kooperativt lärande.  

Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga samt förmåga att se helheter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Du är en kreativ medarbetare som kan erbjuda eleverna goda lärandemiljöer och har ett gott bemötande! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi ser det som särskilt meriterande om du har tidigare erfarenhet från vuxenutbildning och/eller distansutbildning och du ser möjligheter i att utveckla samt jobba med nätbaserad undervisning/digitalt stöd för vuxna studerande.  

För att lyckas i ditt försteläraruppdrag hos oss på Vuxenutbildningen i Trelleborg måste du ha ett holistiskt synsätt och se hela vår organisation som en lärande organisation. 

Arbetstid/varaktighet

100 %
Tillsvidareanställning med semestertjänst

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Tillträde

2019-08-19 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bengt-Göran Persson, rektor, 0708-81 76 01 
Anna Bohman, samordnare SFI, 0733- 51 14 83

http://www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag

2019-07-19 via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev. Vi tillämpar löpande urval så vi ser gärna att du skickar din ansökan snarast.

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

HR-avdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
: och