Familjehemsenheten söker jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker med jämna mellanrum både nya familjehem och nya jourhem.

Aktuellt just nu

Familjehemsenheten i Trelleborg söker just nu kontrakterade jourhem. Vi ser gärna att man har erfarenhet av barn sedan tidigare och ett stort engagemang för jourhemsuppdraget. Som jourhem i Trelleborgs kommun erbjuds man:

  • Kontinuerlig personlig kontakt och uppföljning med familjehemssekreterare utifrån ett medarbetarperspektiv
  • God tillgänglighet till barnets vårdansvariga socialsekreterare
  • Handledning i grupp, med 1:e socialsekreterare från mottag- och utredningsenheten, varannan vecka

Vi söker jourhem som:

  • Känner sig säkra i uppgiften att ta emot barn och unga som befinner sig i kris
  • Är känslomässigt tillgängliga och har ett reflekterande sinnelag
  • Vill verka för ett gott samarbete för barnets bästa
  • Har en restid med bil om maximalt 40 minuter till Trelleborgs tätort
  • Kan ta emot barn och ungdomar upp till 18 år

Känner ni att jourhemsuppdraget kan passa er?
Anmäl ert intresse genom att e-posta .

Familjehem

Även behov av familjehem uppstår med jämna mellanrum. Du kan anmäla ditt intresse direkt till verksamheten eller via den nationella e-tjänsten familjehemsverige.se. På den webbplatsen kan du förutom att anmäla ditt intresse även testa dig själv för att se om uppdraget passar dig.

Läs mer

Trelleborgs familjehemsenhet
Familjehemsverige.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?