Ung utan arbete eller studier?

Är du mellan 16 och 20 år, bosatt i Trelleborgs kommun och har valt att inte studera på gymnasiet eller har hoppat av en gymnasieutbildning och inte har någon annan aktivitet så kan vi hjälpa dig.

Vi kan förmedla kontakt till:

  • Olika utbildningar
  • Verksamheter inom kommunen eller arbetsförmedlingen som kan passa dig
  • Föreningar som har aktiviteter för dig
  • Vara ett stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter

För dig som är i åldern 16-19 år

Du som är under 20 år får brev hem om vi inte hittar uppgifter om att du går i skolan eller har annan sysselsättning. Vi ber dig svara oss för om du inte har någon sysselsättning kan vi hjälpa dig att hitta vägen till studier eller arbete.

Om du är ungdom eller förälder till en ungdom som vill ha kontakt med oss är du välkommen att höra av dig!

Så här står det i lagen

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar att ge stöd till ungdomar upp till 20 år som varken arbetar eller studerar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?