Ordningsregler

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstiftning reglerar de livet i kommunen.

Lokala ordningsföreskrifter

Torg

Hälsa & Miljö

Renhållningsordning

Vatten & Avlopp

Trafikföreskrifter

Alla föreskrifter finns hos Transportstyrelsen. Sök på Skåne och Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?