Administration förskola/fritidshem

Kontaktinformation

Köadministration och avgifter

E-post

0410-73 42 26
Förskola: Klövern, Pilekvisten, Österlid, Österjär, Kontinenten, Månssonska villan, DBV, Gertrudsgården, Örtagården
0410-73 35 62
Förskola: Ajgeldingerska, Prästkragen, Högalid, Skegrie: Slätten, Ängen
0410-73 36 70
Förskola: Alstad, Backen, Orren, Smörblomman, Söderängen, Sockertoppen, Fågelsången, Änghög, Klagstorp, Smygehamn
0410-73 39 49
Förskola: Modeshög, Dalajär, Udden, Bäcka förskola, Flaningen, Granlunda, Solrosen, Klämman

0410-73 35 60
Fritidshem: Pilevall
0410-73 44 01
Fritidshem: Östra/Serresjö
0410-73 3913
Fritidshem: Ljunggrenska
0410-73 46 01
Fritidshem: Smyge/Klagstorp
0410-73 41 00
Fritidshem: Väståkra
0410-73 42 08
Fritidshem: Skegrie/Alstad
0410-73 3895
Fritidshem: Bäcka
0410-73 40 05
Fritidshem: Kattebäck
0410-73 3538
Fritidshem: Lillevång

Hjälpte informationen på den här sidan dig?