Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig vid akuta situationer.

Felanmälan - Kommunaltekniska tjänster
Gatubelysning, elnät, gator, parker, vatten, avlopp, sophämtning

Felanmälan gatubelysning via formulär

Akut hjälp

Viktiga telefonnummer

Social jour

Elavbrott

Trelleborgs Energis avbrottskarta

Information om elavbrott

Eon - Pågående avbrott i Trelleborgs kommun

Aktuell driftinformation

 • Försenad avfallshämtning på Axvägen och Stråvägen i Skegrie

  Måndagens avfallshämtning av Kärl 1 på Axvägen och Stråvägen i Skegrie har fått avbrytas på grund av fordonshaveri. Hämtningen kommer att återupptas under tisdagen den 19 september.

 • Vattenavstängning vid Kapellgatan 20 september

  VA-avdelningen kommer att utföra arbete på vattenhuvudledningen den 20 september kl 10.00-16.00. Detta medför avbrott i vattenleveransen för boende på Kapellgatan 17B-21 + 18, Ljunitsgatan 8, S:ta Gertrudsväg 1A,B, 3, 4.

 • Trafikinformation, Karbingatan, Lavettvägen, V Ringvägen

  Hållplatslägen tillfälligt indragna. Gäller under 20 september 2017 19.00-06.00 samt den 21 september 19.00-06.00.

 • Renovering av kommunala spillvattenledningar

  Reliningsarbete

  Under vecka 38 och 39 utförs reliningsarbeten på kommunens spillvattenledningar på följande gator: Flockergatan, C B Friisgatan, Norregatan, Stavstensvägen, Västergatan i Trelleborg, samt på Östergatan i Anderslöv. Arbetena kommer inte att påverka enskilda fastigheter, men kan att innebära viss trafikpåverkan, samt buller och lukt. Lukten kan upplevas som otrevlig men är ofarlig.

 • Cirkulationsplats Hedvägen - Västra Ringvägen stängs av

  Med anledning av fräsnings- och asfalteringsarbete stängs cirkulationsplats Hedvägen - Västra Ringvägen av för trafik 20/9 klockan 19:00 - 21/9 klockan 06:00 samt 21/9 klockan 19:00 - 22/9 klockan 06:00. Välj annan väg om möjligt eller följ skyltad omledning.

 • Allén stängs av

  Med anledning av VA-arbete stängs Allén, sträckan mellan Valldammsgatan och Norregatan, av för genomfartstrafik den 18/9 klockan 06:00 - 21/9 klockan 16:00. Gatan kan komma att öppna tidigare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?