Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig vid akuta situationer.

Felanmälan i våra e-tjänster
Här kan du göra en felanmälan för sådant som hör till våra kommunala verksamheter.

Utebliven sophämtning eller trasigt sopkärl

Felanmälan per telefon
För akut felanmälan på kontorstid kontakta kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

Akut hjälp

Viktiga telefonnummer

Social jour

Elavbrott

Trelleborgs Energis avbrottskarta

Information om elavbrott

Eon - Pågående avbrott

Aktuell driftinformation

 • Vattenläcka i Smygehamn

  På grund av reparationsarbeten i samband med en vattenläcka i Smygehamn på södra sidan om Smyge strandväg stängs vattnet av klockan 8.

 • Kortvariga avbrott i vattenförsörjningen längs vägen Tretunnlandshusen

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet längs vägen Tretunnlandshusen samt norra delen av Åkedalsvägen den 28 maj mellan klockan 08.30 till klockan 11.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck.

  Efter avslutat arbete kan ofarliga missfärgningar upplevas, vilket avhjälps med att spola rikligt.

 • Gatuavstängning Havrejordsvägen

  I samband med exploatering av Östervång 2:6 kommer Havrejordsvägen, mellan Klörupsvägen och Silvermyntsvägen, att behöva stängas av för genomfartstrafik. Havrejordsvägen beräknas vara avstängd mellan 9 april till 27 maj.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?