Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig vid akuta situationer.

Felanmälan i våra e-tjänster
Här kan du göra en felanmälan för sådant som hör till våra kommunala verksamheter.

Utebliven sophämtning eller trasigt sopkärl

Felanmälan per telefon
För akut felanmälan på kontorstid kontakta kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

Akut hjälp

Viktiga telefonnummer

Social jour

Elavbrott

Trelleborgs Energis avbrottskarta

Information om elavbrott

Eon - Pågående avbrott

Vatten och avlopp

Information och kontaktuppgifter för vatten och avlopp

Aktuell driftinformation

 • Sanering av mark längs Allmogevägen

  Områdets läge i staden - ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena.

  Under november och december 2019 pågår saneringsarbete av marken längs med Allmogevägen.

 • Ledningsarbete pågår längs Havrejordsvägen

  Södra Gränstorp kallas området längs med Havrejordsvägen.

  Inom området södra Gränstorp, längs med Havrejordsvägen, planeras bostäder, förskola och äldreboende. Första etappen av arbetet omfattar ledningsarbeten, gator för byggtrafik, belysning samt avvattningsarbeten.

 • 1 355 meter avloppsledning renoveras

  Bilden visar vilken sträcka av avloppsledningen som ska renoveras (markerat med svart).

  VA-avdelningen ska under veckorna 44-46 renovera 1 355 meter avloppsledning med renoveringsmetoden kallad relining. Arbetet påbörjas vid Johan Kocksgatan och slutar vid Centralstationen.

 • Bygge cykelstråk, Östra Ringgatan till Rusthållaregatan

  Tekniska serviceförvaltningen har påbörjat byggnationen av cykelstråk på norra sidan av Engelbrektsgatan från korsningen Östra Ringgatan till Rusthållaregatan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!