Stationen var kommunikationscentrum

Med sina torn och tinnar utgör Centralstationen ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden i Trelleborg. Huset stod klart 1897 och var då den unga stadens kommunikationsnav. Post, telegraf, telefon och järnväg samsades i samma fastighet.

Centralstationen
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Centralstationen

De sista åren på 1800-talen var hektiska i Trelleborg som återfått sina stadsrättigheter 1867. Hamnen utvidgades, industrier etablerades och människor flyttade från landsbygden in till staden. Efter en lång strid med bland annat Ystad hade Trelleborg fått postångarförbindelsen till Sassnitz. Nu gällde det att leva upp till de krav som ställdes på en stad med kontinentaltrafik. På våren 1897 restes – antagligen i all hast – den byggnad i hamnområdet som hyste Kontinent-Routens expedition. Valborgsmässoafton startade trafik med de båda ångarna Rex och Imperator.

I slutet av 1897 stod så stadens nya stolthet klar, stationen Trelleborg Nedre. Huset byggdes i pampig baltisk-götisk stil med torn, tinnar och många andra utsmyckningar. Stationen ritades av arkitektfirman Lindvall & Boklund i Malmö och byggdes av byggmästare G Åström i Halmstad.

Huset kom att bli vad vi idag hade kallat kommunikationscentrum. Postkontoret inrymdes i lokalerna, liksom telegraf och telefon. Den 16 december flyttade Kungliga posten in i lokaler i nordvästra delen av byggnaden. Telegrafstationen hade redan en månad tidigare flyttat in i husets södra del. Den 22 december var ytterligare en stor dag för trelleborgarna – från detta datum började alla tåg att gå till och från det nya stationshuset.

Kungabesök

Den 10 maj 1899 fick Trelleborg Nedre kungligt besök. Denna dag invigdes den nya järnvägsförbindelsen Trelleborg-Kontinenten. I och för sig hade Kontinentbanan varit i drift sedan året innan, men majestätet hann inte komma längst ner i sitt rike förrän våren -98. Hela Trelleborg var på fötter denna dag då konung Oscar kom till stan. Efter en kunglig promenad genom staden, plantering av en ek i Stadsparken och frukost på Teatern, var det dags att bege sig till banhallen där ordföranden i Jernvägs AB Malmö-Kontinenten, doktor Herslow, bad majestätet att inviga den nya järnvägen. Så här berättar Trelleborgs Tidningen om evenemanget:

Med sin klangfulla stämma höll kungen så invigningstalet, hvari han serskildt tackade Lunds-Trelleborgs jernväg för den beredvillighet, hvarmed den uppehållit kontinentalförbindelsen, tills den nya och bättre linjen kunnat byggas.

Dr. Herslow höjde nu ett Lefve konungen, följdt af ett kraftigt fyrfaldigt hurrah, hvarpå musikkåren spelade upp folksången, i hvilken sångare och meninghet instämde.

Under det sångkören derpå sjöng Hör oss Svea, bestegs det väntade extratåget, hvilket kl 1.30 afgick till Malmö.

1933 var det dags för det första eltåget i Trelleborg. Efter att först ha ankommit till Trelleborgs ångfärjestation kom provtåget till Trelleborg nedre 10.37. Redan samma dag avgick det första ordinarie elektriska tåget till Malmö från Trelleborg. Elloken vägde 80 ton och hade en maskinstyrka på 2 000 hästkrafter.

Den 15 maj 1938 döptes stationen om till Trelleborgs Central, en effekt av ett beslut fattat av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Fram till 1971 gick persontågstrafiken till och från Trelleborgs Centralstation. Stationerna på vägen till Malmö var Skytts Vemmerlöv, Slågarp, Östra Grevie, Jordholmen, Arrie, Lockarp, Fosieby och Lundavägen. Avståndet från Trelleborg C var 31 kilometer och restiden cirka 38 minuter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?