Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för lokalförsörjning åt kommunens verksamheter. Avdelningen ansvarar även för förvaltning, drift- och underhåll på kommunens ägda eller inhyrda objekt och lokaler.

Fastighetsavdelningen utgörs av följande enheter:

Ledning
Fastighetschef
Biträdande fastighetschef
Driftschef
Byggchef

Bygg och projekt
Byggchef
Byggprojektledare
Underhållssamordnare
Teknisk förvaltare
Entreprenadingenjör

Drift
Driftschef
Byggnadstekniker
Projektledare underhåll
Arbetsledare rondering
Fastighetstekniker
Arbetsledare verksamhetsservice
Fastighetsvärdar

Förvaltning och lokalförsörjning
Biträdande fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Förvaltarassistent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?