Ledningsstöd

Ledningsstöd ansvarar för politisk service och beredning av ärenden för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden, kommunövergripande administration och utredningsuppdrag.

Avdelningen står också för administrativt stöd till kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektör samt ansvarar för överförmyndarverksamheten, övergripande säkerhetsfrågor, diariet, arkiv, representation och vänorter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?