Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen inkluderar de strategiska utvecklingsfunktionerna från HU, exploateringsfunktionen, fastighetsfrågorna och projektorganisationen för Kuststad 2025.

Tillväxtavdelning ansvarar för tillväxtfrågorna ur ett fastighets- och exploateringsperspektiv, samt analys och uppföljning därav.

Strategiska frågor är till exempel utveckling och uppföljning inom miljömålsarbete, natur- och marinvård, tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet, folkhälsa, ANDT, barnrättsfrågor samt klimat och hållbar samhällsutveckling. Därtill projekt hållbart resande.

Sedan 26/6 2017 har Trelleborgs kommun en Hållbarhetspolicy som styr kommunens arbete mot hållbar utveckling. Den hittar du här nedan som pdf.

Hallbarhetspolicy Trelleborg (PDF-dokument, 474 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?