Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen inom Trelleborgs kommun.

Det innebär bland annat ansvar för uppföljning, bokslut, likviditetsplanering, upplåning och placeringar. Dessutom arbetar avdelningen med övriga ekonomiuppgifter som bokföring, betalning av leverantörsfakturor samt debitering och uppföljning av kundfakturor.

Avdelningen är även ansvarig för utveckling av arbetssätt inom ekonomiområdet som sker i nära samarbete med förvaltningarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?