Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i fyra olika avdelningar: ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, hållbar utveckling samt kommunledningskontoret.

Kommunledningsförvaltningens funktion är vara ett stöd som initierande, förberedande, föredragande och utredande till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen ska leda, utveckla och följa upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdraget och gällande lagstiftning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?