Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i fyra olika avdelningar: Tillväxt, Ledningsstöd, Kommunikation samt Kvalitet och resursutveckling.

Kommunledningsförvaltningens funktion är vara ett stöd som initierande, förberedande, föredragande och utredande till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen ska leda, utveckla och följa upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdraget och gällande lagstiftning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?