Teknisk servicenämnden 2019-11-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-20

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-12

Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?