Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 200525

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken,Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 25 maj 2020, klockan 17.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

 1. Justering av protokoll
 2. Medborgarförslag - Utegym i Albäck
 3. Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser
 4. Anmälan av inkomna interpellationer
 5. Naturplan för stad och landsbygd
 6. Uppdatering av parkeringsnorm
 7. Äskande av medel för dagvattensystem i Granlunda
 8. Begäran utanför investeringsram - Servicehus i Gislövs småbåtshamn
 9. Äskande om medel för ridklubbssatsningen
 10. Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Rådhus AB
 11. Förfrågan från AB TrelleborgsHem om tillfälligt avsteg från gällande finanspolicy
 12. Elnätsplan, 2020
 13. Förändring av tillgänglighetsarbetet i Trelleborgs kommun
 14. Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?