Kungörelse/bygglovsansökan: Bygglov Kyrkoköpinge 20:46

Kyrkoköpinge 20:46 - Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av en grill-kiosk (”Akka-grillen”) på fastigheten Kyrkoköpinge 20:46, Tallvägen 1 i Trelleborgs kommun.

Eftersom åtgärderna utförs på mark som enligt detaljplanen ska användas för parkändamål har du, som är berörd granne, möjlighet att yttra dig över ansökan.

Om du har synpunkter på förslaget ska de framföras skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller till .

För att få tillgång till aktuella handlingar i ärendet kontaktar du Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi vill ha ditt svar senast den 24 juni, 2019.

Behandling av personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?