Kungörelse: Tekniska servicenämnden 2020-03-24

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
CRO 322 Audi A1 Glädjebacksgatan

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska serviceförvaltningen

Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?