Kungörelse: Tekniska servicenämnden 2019-10-23

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Nedan nämnda fordon kommer att förverkas.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
TBR 912 Hyundai Accent Fjädringslövs Byaväg

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska serviceförvaltningen

Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?