Kungörelse: Tekniska servicenämnden 2019-07-29

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Nedan nämnda fordon är förverkat.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
UPL 116 Ford Focus Klövervallsgatan

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Erika Kvist
Tf. Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?