Kungörelse: Tekniska servicenämnden 2019-07-29

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Nedan nämnda fordon är förverkat.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
UTP 369 Volvo S 40 Klövervallsgatan

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Erika Kvist
Tf. Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?