Kungörelse: Tekniska nämnden 2019-01-11

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Nedan nämnda fordon är förverkat.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
(PL) CTR 2UY7 Peugeot 406 Järnvägsgatan stationen

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?