Kungörelse: Tekniska nämnden 2018-12-28

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
GCG 276 Volvo S 70 Alléns p-plats

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?