Kungörelse: Teknisk servicenämnd 2020-03-19

Utställning av förslag till ny renhållningsordning för Trelleborgs kommun

Teknisk servicenämnd i Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande renhållningsordning för avfallshantering.

Utställningen sker mellan 1 april 2020 och 15 maj 2020 på följande platser:

Kundtjänst Rådhuset

Biblioteken i Trelleborg, Anderslöv och Gislöv

Bokbussen

Med anledning av Coronaviruset covid-19: följ aktuell information om öppettider på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning ska ha inkommit senast den 15 maj 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen via något av nedanstående tillvägagångssätt och post märks med ”Dnr TSN 2020/44”.

Om renhållningsordningen

Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet. Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Arbetet har gjorts tillsammans med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan ”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad” (motsvarande avfallsplan). Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen.

Kungörelsedatum: 2020-03-19

Datum då kungörelsen tas ned: 2020-05-16

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?