Kungörelse Samhällsbyggnadsnämnden - Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för nybyggnation på fastigheten Innerstaden 6:89

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för att uppföra ett nytt hamnkontor med tillhörande garage och verkstad på fastigheten Innerstaden 6:89, i Trelleborgs kommun.

Underrättelse sker på grund av att platsen för åtgärderna ligger utanför detaljplanelagt område. Berörda grannar har möjlighet att yttra sig över ansökan. Samtliga handlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs kommun. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller till .

Synpunkter behöver vara lämnade senast den 17 januari 2020.

Behandling av personuppgifter:

De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?