Kungörelse Samhällsbyggnadsnämnden - Ansökan om bygglov

Västervång 2:25 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Västervång 2:25, längs Havrejordsvägen i Trelleborgs kommun.

Eftersom åtgärderna innebär en avvikelse ifrån gällande detaljplan har du, som är berörd granne, möjlighet att yttra dig över ansökan. Detaljplanen anger att lägenheter med en fasad där ljudnivån överstiger de i detaljplanen angivna gränsvärden ska kompenseras genom sin planlösning. 10 lägenheter av totalt 80 avviker ifrån dessa kompensationsåtgärder.

Om du har synpunkter på förslaget ska de framföras skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller till .

För att få tillgång till aktuella handlingar i ärendet kontaktar du Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi vill ha ditt svar senast den 17 januari 2020.

Med vänliga hälsningar
Catrin Lif, Bygglovsarkitekt

Behandling av personuppgifter:

De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?