Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 30 mars

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 30 mars 2020, klockan 17.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

1

Justering av protokoll

2

Revisionen: Granskning av investeringsprocessen i kommunala verksamhetslokaler

3

Revisionen: Granskning av valnämndens verksamhet

4

Revisionen: Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö

5

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

6

Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser

7

Anmälan av inkomna interpellationer

8

Medborgarförslag - Kommunapp för Trelleborgs kommun

9

Medborgarförslag - Cykel/gångväg hela vägen till bussen i Strandbyn

10

Lokalförsörjningsplan 2020-2040

11

Övre och Stadsparkskvarteret, fastighet Signalen 20, Dp 234, Äskande om medel för sanering

12

Avtal, DP 245, Projekt 50100, Bovieran, Fastighet Östervång 1:83 m.fl.

13

Implementera Rättviksmodellen för att lyfta företagsklimatet i vår kommun

Kallelsen och samtliga bilagda handlingar hittar du under här.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?