Kungörelse Fastighetsreglering som berör Skegrie 41:1 och Västra Värlinge s:5 samt ledningsrättsåtgärd

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-22

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-13

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?