Kungörelse/bygglovsansökan: Bygglov Borgmästaren 1

Ansökan om bygglov för tillbyggnad och yttre ändring på fastigheten Borgmästaren1 med adress Rådmansgatan 6 A-C.

Ärendenummer BMK-2019-710

Bygglovsansökan har lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan innebär tillbyggnad av befintliga balkonger och inglasning av befintliga balkonger.

Lämna in synpunkter senast 8 augusti 2019.

Handlingarna finns att ta del av via länken nedan samt på Rådhuset i Trelleborg, Algatan 13. Välkommen att lämna in synpunkter senast 8 augusti 2019. Synpunkter ska lämnas in skriftligen till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, via e-post till

eller via brev till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Klicka på länken för att se handlingen. (PDF-dokument, 2,8 MB)

Behandling av personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?