Kommunstyrelsen 2019-05-29

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-05

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-27

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?