Kommunstyrelsen 2018-10-24

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-29

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?