Arbetsmarknadsnämnden 2020-02-17

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN 2020/53

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-21

Datum då anslaget tas ned. 2020-03-16

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?