Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-04

Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-04

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: SBN 2019/65

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-12

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-04

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?