Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07

Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: SBN 2019/51

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-13

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?