Anslag/bevis: Arbetsmarkadsnämnden 2019-04-12

Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2019-04-12

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN 2019/62

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-18

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-13

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?