Anslag/bevis: Servicenämnden 2018-12-04

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-10

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-02

Förvaringsplats: Serviceförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?