Anslag/Bevis: Valnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ
Valnämnden

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-30

Datum då anslaget tas ned
2019-10-22

Förvaringsplats
Kommunkansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?