Anslag/bevis: Valnämnden 2020-05-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Valnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-14

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-05

Förvaringsplats: Kommunkansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?