Anslag/bevis: Valnämnden 2019-05-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Valnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-07

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-29

Förvaringsplats: Kommunkansliet

Protokoll i portalen Meetings++

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?