Anslag/Bevis: Valnämnden 2019-01-15

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ: Valnämnden
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-18
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-11
Förvaringsplats: Rådhuset, Kansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?