Anslag/Bevis: Valnämnden 2018-11-13

Protokollet är justerat.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-22

Datum då anlsaget tas ner: 2018-12-17

Förvaringsplats: Kommunkansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?