Anslag/Bevis: Valnämnden 2018-09-25

Valnämndens protokoll är justerat.

Datum då anslaget sätts upp är: 2018-10-22
Datum då anslaget tas ner: 2018-11-13

Förvaringsplats: Rådhuset, Kansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?